استخدام

چنانچه تخصصی در زمینه کار با اپوکسی و یا چوپ دارید لطفاً فرم ذیل را تکمیل نموده تا بررسی شده و همکاران ما در صورت نیاز با شما تماس حاصل نمایند:

  • لطفاً فایل رزومه خود را ارسال نمائید.